Kresťanstvo

dsc_2009Od malička som bola vychovávaná v kresťanskej viere, bola som brávaná do kostola, chodila na náboženstvo, prijímala sviatosti. Ako čas plynul a ja som sa počas vysokej školy odsťahovala do veľkého mesta, postupne sa táto viera a téma Boh z môjho života vytrácala. Keď je človeku dobre a má okolo seba veľa iných podnetov, môže na vieru a Boha veľmi ľahko zabudnúť. No ako to v živote chodí, nastanú niekedy ťažšie časy a vtedy si odrazu spomenieme na pomocnú ruku viery a modlitby. Ja som nebola výnimkou. Pri tej príležitosti som si vo svätom Vojtechovi kúpila knižočku, ako sa modliť ruženec, v ktorej sú okrem modlitieb aj obrázky. Celá knižočka je ilustrovaná v trochu staromódnom duchu, a tak som si povedala, že si skúsim vytvoriť vlastnú kolekciu ilustrácií s kresťanskou symbolikou  v modernejšom poňatí.

V prvom rade som musela vybrať motívy, ktoré sa v kresťanstve vyskytujú a dajú sa zjednodušiť na minimalistickú geometriu. Do užšieho výberu sa dostali kríž, ryba, ako symbol Ježiša, trojuholník, ako symbol svätej trojice, kruh, ako svätožiara, srdce a napokon pierko, ako symbol anjelov, prípadne Ducha Svätého.

kolieskakriziky22Zrejme najznámejší a najpoužívanejší symbol kresťanstva v dnešnej dobe je kríž. Je symbolom utrpenia Ježiša na kríži a obetovania za našu spásu. Aj v hovorovej reči sa bežne používa slovné spojenie „niesť si svoj kríž“, ako odkaz na najdôležitejšiu biblickú udalosť. Počas Rímskej ríše bolo ukrižovanie rozšíreným trestom a v ranných kresťanoch vyvolával kríž protichodné asociácie, preto sa symbol kríža v kresťanstve začal používať až v stredoveku. V rôznych oblastiach sa menila aj forma kríža. Zatiaľ čo v západnej Európe sa požíval jednouchý kríž, v Byzantskej ríši a následne vo východných častiach Európy sa používal dvojkríž. Horné kratšie rameno znázorňovalo tabuľku so skratkou INRI (Ježiš Nazaretský, kráľ židovský), ktorú nad Ježiša pripevnili rímski vojaci. Ja som si pre svoju kolekciu zvolila jednoduchú formu v minimalistickom štýle.

rybky12Ryba sa na rozdiel od kríža začala v kresťanstve používať už od začiatku ako symbol Ježiša. Ranní kresťania boli počas starovekého Ríma prenasledovaní, preto si zvolili tajné heslo – akronym Ichthys(po grécky ryba), ktoré bolo skratkou – (Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr), preklade Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ. Existujú aj ďalšie možné vysvetlenia, prečo bol vybraný práve tento symbol, vychádzajúce z Biblie, ako napríklad nakŕmenie 5000 hladných rybami a chlebom, alebo ako odkaz na krst vodou, zrodenie z vody. Symbol ryby sa postupne vytrácal, no v poslednom čase si znova nachádza svoje uplatnenie medzi kresťanmi. V mojej kolekcii je zo všetkých najviac zastúpený, či už ako silueta ryby, alebo rybie šupinky.

pierka11Pierko v mojej kolekcii nie je originálny kresťanský symbol, ale ja som si ho odvodila z anjelských krídel, prípadne zo symbolu Ducha Svätého – holubice. Holubica je zároveň aj symbolom čistoty a nevinnosti. Hoci anjeli aj Duch Svätý majú nehmotnú podstatu, sú často zobrazovaní v nejakej svetskej forme. Anjeli sú zobrazovaní ako ľudská bytosť s krídlami, hoci pôvod takéhoto zobrazenia nie je jasný. V ranných fázach kresťanstva boli zobrazovaní bez krídiel, prvé známe zobrazenie anjela s krídlami pochádza z konca 4.storočia z Východorímskej ríše. Duch Svätý sa v podobe holubice objavuje, keď Ježiš pri svojom krste vystupuje z vody.

srdiecka11Srdce okrem toho, že vo všeobecnosti symbolizuje lásku, v rámci kresťanskej symboliky môže symbolizovať Nepoškvrnené srdce Panny Márie, resp. Najsvätejšie srdce Ježišovo. Tvar srdca sa v minulosti viazal k listom stromov, prípadne brečtanu, až neskôr v stredoveku sa týmto tvarom začalo zobrazovať srdce, a prostredníctvom neho láska. Srdce je zároveň akousi symbolickou bránou do nášho vnútra, do našej duše.

kruhy11Svätožiara sa pôvodne zobrazovala ešte v rannokresťanských dobách ako aura okolo celého tela. Najskôr iba pri zobrazovaní postavy Boha, neskôr bola rozšírená aj na Pannu Máriu a ďalších svätcov. Postupne sa takéto zobrazovane pretransformovalo na žiariaci disk okolo hlavy, ako ho poznáme z východokresťanskej ikonografie. Ja som si tento symbol svätosti upravila do formy jednoduchého kruhu.

trojuholnicky33Svätá trojica, alebo tiež trojjediný Boh pozostáva z Boha Otca, Syna(Ježiša Krista) a Ducha Svätého. Trojica je jedna. Nevyznávame troch bohov, ale jedného Boha v troch osobách: „Trojicu jednej podstaty“. Na znázornenie Svätej Trojice som zvolila najjednoduchší možný symbol – trojuholník. Ten v sebe skrýva tri vrcholy, ako osoby, ale zároveň je len jeden, ako Boh.

Celú kolekciu si môžte pozrieť v našom portfóliu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *